CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 9)

ARGUMENT DOBROCZYNNOŚCI Argument dobroczynności jest kolejnym z argumentów wysuwanych za obowiązkowym udziałem w wyborach. Argument ten opiera się na intuicji, która głosi, że w pewnych sytuacjach mamy obowiązek podjąć działanie dla dobra innych. Nakaz ratowania życia innej osoby w okolicznościach, które nie stanowią zagrożenia dla naszego życia bądź zdrowia, jest właśnie takim obowiązkiem. Gdy ktośCzytaj dalej „CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 9)”

DLACZEGO NIE NALEŻY OBALAĆ RASISTOWSKICH POMNIKÓW?

W poprzednim wpisie wskazałem na różnicę między dwoma kluczowymi pytaniami w sporze o pomniki, które postrzegane są jako rasistowskie. Pierwsze z pytań dotyczy statusu tego typu obiektów, a więc tego, co jest w nich niewłaściwego lub niemoralnego. Drugie pytanie dotyczy sposobu odnoszenia się do takich pomników, a w szczególności tego, czy wolno je obalać, czyCzytaj dalej „DLACZEGO NIE NALEŻY OBALAĆ RASISTOWSKICH POMNIKÓW?”

W JAKI SPOSÓB POMNIKI MOGĄ WYRZĄDZAĆ KRZYWDĘ?

Obalanie pomników jest stare jak świat. Z reguły towarzyszy napięciom społecznym, w których jedna ze stron kontestuje zastany porządek polityczny bądź społeczny. W ostatnim czasie o obalaniu pomników zrobiło się głośno w związku z zamieszkami na tle rasowym, które miały miejsce w USA. Zwolennicy ruchu Black Lives Matter obrali za jeden ze swoich celów usunięcieCzytaj dalej „W JAKI SPOSÓB POMNIKI MOGĄ WYRZĄDZAĆ KRZYWDĘ?”

CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 8)

ARGUMENT OBRONY DEMOKRACJI Argument obrony demokracji pojawia się często w dyskusjach toczonych przy okazji różnych wyborów (nie tylko w Polsce). Jego popularność związana jest z rosnącą aktywnością ruchów i partii politycznych, które – w sposób mniej lub bardziej jawny – kwestionują legitymację systemu demokratycznego i jego podstawowych zasad. Sądzę, że intuicje stojące za tym argumentemCzytaj dalej „CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 8)”

CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 7)

ARGUMENT ZOBOWIĄZAŃ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH Kolejny argument na rzecz obowiązkowego udziału w wyborach demokratycznych odwołuje się do szacunku dla dokonań przeszłych pokoleń. Warto zaznaczyć, że nie jest to argument popularny w debacie akademickiej – bywa jednak przywoływany w dyskusjach medialnych i dlatego sądzę, że warto poświęcić mu osobny wpis. W przeciwieństwie do uzasadnień omawianych wcześniej, ten argumentCzytaj dalej „CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 7)”

CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 6)

ARGUMENT EKSPRESYWISTYCZNY W życiu codziennym często jest tak, że podejmujemy jakieś działania nie po to, by doprowadzić do konkretnego skutku, ale by dać wyraz naszemu przywiązaniu do określonych wartości. Przykładowo: gdy ktoś wpłaca niewielką kwotę na operację ciężko chorego Jasia, to nie liczy na to, że dzięki jego wpłacie Jaś wyzdrowieje, ale chce przede wszystkimCzytaj dalej „CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 6)”

CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 5)

ARGUMENT WARUNKU KONIECZNEGO Do niektórych interpretacji obowiązku wyborczego można zgłosić następujący zarzut –  udział w wyborach nie ma sensu, jeśli sprowadza się jedynie do aktu głosowania. Gdy ktoś głosuje dla żartu albo w oparciu o uprzedzenia, to w jego działaniu nie ma nic dobrego. Trudno tę osobę chwalić za to, że wypełniła swój obowiązek. ChodziCzytaj dalej „CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 5)”

CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH (cz. 4)

Argument gapowicza Potocznie gapowiczem jest ten, kto jeździ transportem zbiorowym nie płacąc za przejazd. Funkcjonujące w nauce i filozofii pojęcie „efektu gapowicza” jest bardzo bliskie temu potocznemu rozumieniu. W skrócie, gapowiczem w istotnym tutaj sensie jest ktoś, kto czerpie korzyści z jakiegoś dobra publicznego, a nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem tego dobra, pomimo żeCzytaj dalej „CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH (cz. 4)”

CZYM JEST RASIZM?

Zdefiniowanie rasizmu nie jest zadaniem łatwym. Jedną z trudności, jakie się z tym wiążą jest to, że pojęcie to bywa stosowane w wielu różnych kontekstach. Jako rasistowskie określa się między innymi wypowiedzi, działania, poglądy, polityki, praktyki społeczne, czy instytucje. Mając na uwadze to utrudnienie Joshua Glasgow wskazuje na dwie ogólne strategie definiowania rasizmu. Pierwsza zCzytaj dalej „CZYM JEST RASIZM?”

CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 3)

ARGUMENT UNIWERSALIZACJI „Nie idziesz na wybory? A co, jeśli inni też nie pójdą?” – ten znany zdroworozsądkowy argument za obowiązkiem udziału w wyborach odwołuje się do idei uniwersalizacji. Chyba najbardziej znaną teorią filozoficzną, która opiera się na idei uniwersalizacji jest koncepcja Immanuela Kanta. Zgodnie z kantowskim imperatywem należy postępować wedle takich reguł, co do którychCzytaj dalej „CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 3)”