CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 9)

ARGUMENT DOBROCZYNNOŚCI Argument dobroczynności jest kolejnym z argumentów wysuwanych za obowiązkowym udziałem w wyborach. Argument ten opiera się na intuicji, która głosi, że w pewnych sytuacjach mamy obowiązek podjąć działanie dla dobra innych. Nakaz ratowania życia innej osoby w okolicznościach, które nie stanowią zagrożenia dla naszego życia bądź zdrowia, jest właśnie takim obowiązkiem. Gdy ktośCzytaj dalej „CZY MAMY OBOWIĄZEK BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH DEMOKRATYCZNYCH? (cz. 9)”

DLACZEGO NIE NALEŻY OBALAĆ RASISTOWSKICH POMNIKÓW?

W poprzednim wpisie wskazałem na różnicę między dwoma kluczowymi pytaniami w sporze o pomniki, które postrzegane są jako rasistowskie. Pierwsze z pytań dotyczy statusu tego typu obiektów, a więc tego, co jest w nich niewłaściwego lub niemoralnego. Drugie pytanie dotyczy sposobu odnoszenia się do takich pomników, a w szczególności tego, czy wolno je obalać, czyCzytaj dalej „DLACZEGO NIE NALEŻY OBALAĆ RASISTOWSKICH POMNIKÓW?”

W JAKI SPOSÓB POMNIKI MOGĄ WYRZĄDZAĆ KRZYWDĘ?

Obalanie pomników jest stare jak świat. Z reguły towarzyszy napięciom społecznym, w których jedna ze stron kontestuje zastany porządek polityczny bądź społeczny. W ostatnim czasie o obalaniu pomników zrobiło się głośno w związku z zamieszkami na tle rasowym, które miały miejsce w USA. Zwolennicy ruchu Black Lives Matter obrali za jeden ze swoich celów usunięcieCzytaj dalej „W JAKI SPOSÓB POMNIKI MOGĄ WYRZĄDZAĆ KRZYWDĘ?”

CZY MOŻNA USPRAWIEDLIWIĆ ZAMIESZKI NA TLE POLITYCZNYM?

Tak! Przynajmniej tak twierdzi filozofka polityki Avia Pasternak, której pogląd chciałem tutaj przytoczyć. Problem wydaje się bardzo aktualny w kontekście bieżących wydarzeń w USA. Dla jasności: chodzi tutaj o moralne usprawiedliwienie, nie o próbę zalegalizowania zamieszek na tle politycznym. I druga istotna kwestia – to, że można usprawiedliwić tego rodzaju zamieszki nie pociąga za sobąCzytaj dalej „CZY MOŻNA USPRAWIEDLIWIĆ ZAMIESZKI NA TLE POLITYCZNYM?”